ผู้จำหน่ายวาล์วน้ำ วาล์วไอน้ำ เครื่องมือวัด ฯลฯ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 
 

 

ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
01 พ.ย. 2556
ในการใช้เชื้อเพลิงทำให้น้ำเป็นไอน้ำ จะมีการสูญเสียความร้อนไปบางส่วน ดังนั้นไอน้ำจึงไม่ได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด วิธีการหนึ่งในการหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ คือการทำสมดุลย์ความร้อนโดยมีหลักการว่า พลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออก แล้วทำการวัดค่าพลังงา…
การปรุงแต่งคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในหม้อไอน้ำ
01 พ.ย. 2556
น้ำที่่ป้อนเข้าหม้อไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำนำไปใช้งานต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับหม้อไอน้ำนั้นๆ การใช้น้ำป้อนที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหามากมายในการใช้งาน ปัญหาที่พบบ่อยดังเช่น การถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพต่ำลง การเพิ่มอุณหภูมิของโลหะที่เป็นพื้นผิว ถ่…

ระบบสมาชิก
 

 

 

 

 

  

Go to Top